Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας. Αν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε όλα τα cookies από την ιστοσελίδα IKEA Ελλάδας
Καλώς ήλθατε στην IKEA!

Όροι και προϋποθέσεις

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία με την επωνυμία «HOUSE MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτήριο 501, Εμπορικό Κέντρο Αεροδρομίου), θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάσει της παρούσας, με σκοπό τη διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, τη διαχείριση του πελατολογίου της, και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, πλην της εταιρείας η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM για λογαριασμό της HOUSE MARKET Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν.2472/1997, και το δικαίωμά μου να ανακαλέσω τη συναίνεσή μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα και την κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

• Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας HOUSE MARKET Α.Ε. και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
• Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας. Τα μέλη μπορούν να παραλάβουν την κάρτα IKEA FAMILY στα καταστήματα ΙΚΕΑ ή Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ.
Η ενεργοποίηση της κάρτας γίνεται πριν τα ταμεία, στα καταστήματα ΙΚΕΑ ή Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών στα σημεία IKEA FAMILY ή online στο www.ikea.gr/family.
• Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο Καταστημάτων της HOUSE MARKET Α.Ε. (IKEA), πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.
• Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. Υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να εξαργυρώσει πόντους είναι η επίδειξη της πλαστικής ενεργοποιημένης κάρτας του, IKEA FAMILY.

H κάρτα μέλους IKEA FAMILY πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εντός 3 μηνών από την 1η συναλλαγή που έγινε με χρήση της κάρτας. Με το πέρας των 3 μηνών, εφόσον η κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί, η κάρτα μέλους ακυρώνεται και σβήνεται το σύνολο των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί.
Μέλη που έχουν κάνει την 1η τους συναλλαγή χωρίς ενεργοποιημένη κάρτα πριν τις 3 Απριλίου 2017 έχουν δυνατότητα να την ενεργοποιήσουν εντός 3 μηνών από την επόμενή τους συναλλαγή. Με το πέρας των 3 μηνών, η κάρτα τους θα ακυρώνεται και θα σβήνεται το σύνολο των πόντων που θα έχουν συγκεντρωθεί.
Η ενεργοποίηση της κάρτας μέλους, η οποία συνοδεύεται με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, γίνεται στα σημεία ΙΚΕΑ FAMILY εντός των καταστημάτων ΙΚΕΑ καθώς και των Κέντρων Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ. Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την κάρτα σας οnline στο www.ikea.gr/family επιλέγοντας το μενού ενεργοποίηση κάρτας.

• O κάτοχος δικαιούται 5 πόντους για κάθε 1€ αγορών, που εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις για αγορές ΙΚΕΑ. Η προσφορά και εξαργύρωση πόντων στις αγορές από το ΙΚΕΑ e-shop θα γίνονται στο τελικό στάδιο τιμολόγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάτοχος να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα ΙΚΕΑ και να έχει δηλώσει στον λογαριασμό του τον αριθμό του κινητού του που έχει δηλώσει στο πρόγραμμα ΙΚΕΑ FAMILY, πριν ολοκληρώσει την παραγγελία, για να συνδεθούν οι δύο εγγραφές.
•Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει ο κάτοχος, θα μπορεί να τους εξαργυρώσει και να λάβει αντίστοιχο ποσό έκπτωσης. H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
• Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα και στο δίκτυο των καταστημάτων της εταιρείας σε αυτήν.

2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
• Η εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
• Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων HOUSE MARKET Α.Ε. βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
• Η εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρείας ή στο site αυτής.
• Η εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων HOUSE MARKET Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.
• Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρείας.
• Εάν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν έχουν εξαργυρώσει τους πόντους τους για 36 μήνες για κάρτες που έχουν εκδοθεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 ή για 24 μήνες για κάρτες που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Μαρτίου 2014, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σύνολο αυτών των πόντων μετά από προειδοποίηση που θα γίνει τρεις μήνες πριν μέσω μηνύματος στον αριθμό κινητού που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή.
• Η HOUSE MARKET Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας ΙΚΕΑ FAMILY ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.

3. ΓΕΝΙΚΑ
• Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, στα καταστήματα ΙΚΕΑ ή στα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ και να ενεργοποιηθεί στα σημεία IKEA FAMILY ή online στο www.ikea.gr/family.
• Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία HOUSE MARKET Α.Ε. τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που έχει δηλώσει, τηλεφωνικά, γραπτά ή online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό IKEA FAMILY. Η αλλαγή του κινητού τηλεφώνου γίνεται γραπτά μόνο σε οποιοδήποτε κατάστημα με γραπτή αίτηση.
• H HOUSE MARKET Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του κατόχου μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας στο κατάστημα επικοινωνίας.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:
• H HOUSE MARKET Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.
• Με την υποβολή της αίτησης ο συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του στη HOUSE MARKET Α.Ε. όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της κάρτας HOUSE MARKET Α.Ε.
• Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς το τμήμα HOUSE MARKET Α.Ε..

ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΕΑ FAMILY
• Ο Κάτοχος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων ως άνω πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στο ποσό της έκπτωσης που επιλέχθηκε από αυτόν. Προς τούτο, ο Κάτοχος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Η εξαργύρωση πόντων στο ΙΚΕΑ e-shop θα γίνεται στο τελικό στάδιο τιμολόγησης. Ο Κάτοχος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
• Σε περίπτωση που ο Κάτοχος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσόν της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα.
• O Κάτοχος μπορεί να πάρει το ποσό της έκπτωσης που θα επιλέξει από οποιοδήποτε κατάστημα, Κέντρο Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ και το ΙΚΕΑ e-shop, ζητώντας να εξαργυρώσει τους αντίστοιχους πόντους.
• Κάθε φορά που ο Κάτοχος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε έκπτωση, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές προϊόντων από τα καταστήματα, τα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ και το ΙΚΕΑ e-shop. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούστε την έκπτωση πρέπει να κάνετε αγορές ίσης και μεγαλύτερης αξίας αυτής. Διευκρινίζεται ότι η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει ο Κάτοχος.
• Σε περίπτωση που η ενεργοποιημένη πλαστική Κάρτα με συμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία του κατόχου της, έχει φθαρεί ή καταστραφεί, οι πόντοι που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη δήλωση του αντίστοιχου συμβάντος μεταφέρονται στην καινούργια Κάρτα του Κατόχου που θα παραλάβει και ενεργοποιήσει στα καταστήματα ΙΚΕΑ ή στα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ. Σε περίπτωση που η Κάρτα κλαπεί ή απολεσθεί, πρέπει αμέσως να δηλωθεί η εξαφάνισή της. Πόντοι που τυχόν έχουν εξαργυρωθεί μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισης δεν αντικαθίσταται.I agree and accept that the company with the trade name HOUSE MARKET Α.Ε. (IKEA) seated in Athens (International Airport “El. Venizelos”, Building 501, Airport’s commercial center.) will keep an archive and elaborate my personal data, which come to its knowledge by virtue of the present terms, for the purpose of product and services management, management of its client list and promoting of its products and services. These data are not disclosed to third parties other than the company that provides CRM services on behalf of HOUSE MARKET Α.Ε. (IKEA) subject to confidentiality restrictions. In any case, I reserve the rights of being advised, having access and objecting to the elaboration of my data pursuant to articles 11 to 13 of the L. 2472/1997 and my right of withdrawing my consent for the use of my personal data or requesting the deletion of my personal data, after prior relevant notice to HOUSE MARKET Α.Ε. (IKEA). Furthermore, I declare that I have the complete knowledge of the terms governing the program and the card, as they are mentioned below, which I am unconditionally accepting.

TERMS OF THE PROGRAM
1. ISSUING OF MEMBER CARD – ITS USE

• Every member card is and remains property of the issuing company HOUSE MARKET Α.Ε. and its holder is obliged to hand it back on first demand.
• The member Card is strictly personal. The assignment of the card in any case is strictly forbidden.
• The holder has the right to use his card in the store network of HOUSE MARKET Α.Ε. (ΙΚΕΑ), always in compliance with the framework set and announced by HOUSE MARKET Α.Ε. to the holder from time to time.
Members can get the IKEA FAMILY card at IKEA Stores or at IKEA Pick up Points. The card can be activated just before the checkout area (prior to cashiers transactions), at IKEA FAMILY spots in the IKEA Stores or the IKEA Pick up Points. Alternatively, the card can be activated online at www.ikea.gr/family.
• The member card is not either a credit or a debit card. The holder cannot proceed to financial transactions by displaying the card, but only enjoy the privileges of the card as they are granted and announced by the company HOUSE MARKET Α.Ε. The obligation of the holder in order to redeem points is to necessarily display his/her plastic activated IKEA FAMILY card.
The IKEA FAMILY card must be activated within three months, after the first card transaction. After the three month period, if the card is still not activated, it will be canceled and the sum of all collected points will be deleted.

Members of the program that have made their first transaction without an activated card before the 3rd of April 2017, the card must be activated within three months from their next transaction. After the three month period, if the card is still not activated, it will be cancelled and the sum of all collected points will be deleted.

The card activation, which requires members’ personal data entry, must be completed just before the checkout area (prior to cashiers transactions), at IKEA FAMILY spots in the IKEA Stores or the IKEA Pick up Points. Alternatively, the card can be activated online at www.ikea.gr/family.

• The holder of the IKEA FAMILY card gains 5 points for every one (1) euro of purchase of products, which redeems with discounts for IKEA purchases. For online purchases through www.IKEA.gr, points will be gained and redeemed only at the invoicing stage. It is prerequisite the holder to be prior registered at IKEA site and then entered at his profile his mobile number, which has declared for the IKEA FAMILY program, before the order completion, in order his profiles to be linked.
• In no case the card, the number of points and the right to a discount can be redeemed in money. Depending on the points collected, the holder may redeem them and get the related discount. The company reserves the right to unilaterally amend the reward system and to modify or replace the amount of rewarding purchases.
• The member card and the privilege program are valid only in the stores of the company in Greece.

2. TERMINATION – DENUNCIATION
• The company HOUSE MARKET Α.Ε. reserves the right to unilaterally terminate at any time, without notice or cause, the present contract with the holder (or to forbid any use of the card).
• The member card grants to its holder the privileges for the time period the privilege program of HOUSE MARKET Α.Ε. is valid. The company HOUSE MARKET Α.Ε. reserves the right to modify this time period at its sole discretion.
• The company HOUSE MARKET Α.Ε. has the right to unilaterally amend any term of the present contract, including the method of calculating the points and the amount of rewarding the purchases. Any such amendment will be notified to the holder by any available mean, by using the contact details that he has stated in this application or by posting any relevant amendment within the stores of the company or at the site of the company.
• The company HOUSE MARKET Α.Ε. reserves the right to modify or to terminate the privilege program of HOUSE MARKET Α.Ε. In any case there will be a written announcement to the participator of the privilege program.
• If for any reason the company HOUSE MARKET Α.Ε. either will amend a part or the whole of the terms of the program or terminate the privilege program, the holder does not reserve any right for any claim towards the company, since he admits by the present that this is a privilege program granted at the company’s sole discretion.
• If the collected points are not redeemed in a 36 months term for cards issued until the 26th of February 2014 or in a 24 months term for cards issued after the 1st of March 2014, then the company reserves the right to cancel these points in total, with a three months sms notice to holder’s declared mobile number. • HOUSE MARKET SA reserves the right to terminate the validity of the IKEA FAMILY card at any time in the event of misuse or attempted fraud by the member. In this case, all points are deleted and all privileges removed.

3. GENERAL TERMS
• The card can be replaced in case of loss, theft or destruction, at IKEA Stores or at IKEA Pick up Points & get activated at IKEA FAMILY spots or online at www.ikea.gr/family.
• The participant to the program is obliged to inform HOUSE MARKET Α.Ε. (IKEA) about any eventual change of his address, orally, in writing or online via his/her personal IKEA FAMILY account. The declared mobile number can be changed in writing at an IKEA Store or IKEA Pick up Points. • HOUSE MARKET SA reserves the right to regular information of the owner via mail, email, text message (sms) or any other suitable means. If the holder of the member card does not wish to receive information related to the program via mail or e-mail, he is kindly requested to declare it by contacting customer support service of HOUSE MARKET Α.Ε.

4. PERSONAL DATA
The program participant acknowledges that he is aware of the following:
• HOUSE MARKET Α.Ε. reserves the right to elaborate the personal data of the present holder, in order to improve its client management and promote its products and services.
• By signing the application, the participant gives his consent to HOUSE MARKET Α.Ε. (IKEA) to use his personal data as described above and accepts unconditionally the terms of use of the HOUSE MARKET Α.Ε. (IKEA) Member Card.
• The program participant is entitled to withdraw his consent or to correct, modify or request deletion of his personal data, upon notification at the customer support service of HOUSE MARKET Α.Ε.

TERMS OF REDEMPTION POINTS PROGRAM IKEA Family
• The Holder is entitled to redeem his/her points if the outstanding balance of credited and available points is at least equal to the number of points listed in the amount of the discount that is selected by him/her. To this end, the Holder may determine the total points have been appropriated and are available. For online purchases through www.IKEA.gr, points will be redeemed only at the invoicing stage. The Holder is not entitled to substitute part or all of the points collected with money or redeem these points for cash.
• If the Holder returns all or part of the products purchased and from which he/she earned points, then the points corresponding to the amount of the points earned from his / her purchases will be removed, if he gets money refund.
• The Holder can get the amount of the discount selected from any IKEA Store and the IKEA e-shop, by asking to redeem the corresponding points, provided that he/she has available the points requested.
• Every time the Holder redeems points corresponding to a discount, equal number of points will be deducted from the remainder of his/her available points. The discount is valid only for purchases of products from IKEA stores. Services are excluded. The purchases using the discount excluded from the right to a refund. The discount cannot be exchanged for cash. To qualify for a discount the Holder must make purchases of equal and greater value. It is clarified that the Company reserves the right to alter the calculation system of points, and the points required to be obtained by a Cardholder.
• If the plastic activated card, which has been submitted with the personal data of the Holder’s card, is damaged or destroyed, the points will be accumulated, until the declaration of the corresponding event, transferred to the new Holder’s card which will get and activate fro man IKEA Store or IKEA Pick up Points. In case the plastic card is lost or stolen must immediately be declared. Points that might be redeemed up to the declaration of the loss, are not overwritten.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ: