Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας. Αν συνεχίσετε χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε όλα τα cookies από την ιστοσελίδα IKEA Ελλάδας
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HOUSEMARKET Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (40.000.000) ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ ΕΝΑ (€1) ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€40.000.000). ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€15.000.000) Η ΕΚΔΟΣΗ ΘΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) χωριστά έγγραφα, ήτοι (α) το Περιληπτικό Σημείωμα, (β) το Έγγραφο Αναφοράς και (γ) το Σημείωμα Χρεωστικών Τίτλων, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2016.

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό αρχείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 40.000.000 ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό αρχείο

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Κατεβάστε το ηλεκτρονικό αρχείοΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ:

ΙΚΕΑ Social Media