2015
Παιδικός Σταθμός Γιάννουλης, Λάρισα

Το 2015 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό του Παιδικού Σταθμού Γιάννουλης στη Λάρισα. Με τα είδη που προσέφερε, ο χώρος απέκτησε νέες υποδομές και πλέον παιδιά και εργαζόμενοι απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους σε ένα περιβάλλον λειτουργικό, ασφαλές και φιλόξενο.