2016
Δήμος Αιγάλεω

Η ΙΚΕΑ, του Ομίλου FOURLIS, ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό ενός ακόμη βρεφονηπιακού σταθμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS «Σταθμοί Χαράς» και της στήριξης των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός του δήμου Αιγάλεω εδώ και λίγες μέρες έχει ανακαινισθεί και εξοπλιστεί από την ΙΚΕΑ και εθελοντές εργαζομένους που συμμετείχαν στην όμορφη αυτή ενέργεια.