2016
Δήμος Τρικκαίων

Η ΙΚΕΑ, του Ομίλου FOURLIS, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου και ειδικότερα της στήριξης των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό του βρεφικού τμήματος του Β’ βρεφονηπιακού σταθμού του δήμου Τρικκαίων. Δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος όπου θα φιλοξενούνται 30 βρέφη σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον.