2016
Δημοτικής Χανίων

Η ΙΚΕΑ, του Ομίλου FOURLIS, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου και ειδικότερα της στήριξης των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό του βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Χανίων. Στον συγκεκριμένο σταθμό φιλοξενούνται βρέφη ηλικίας 18 μηνών έως 2,5 ετών και οι χώροι που εξοπλίσθηκαν είναι 109m2 στο σύνολο. Στόχος είναι η καθημερινότητά τους, στο βρεφονηπιακό σταθμό να είναι σε ένα περιβάλλον ευχάριστο, λειτουργικό, όμορφο και σχεδιασμένο με τις καλύτερες προδιαγραφές.