2016
Δήμος Κατερίνης

Η ΙΚΕΑ, του Ομίλου FOURLIS, ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό ενός ακόμη παιδικού σταθμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS «Σταθμοί Χαράς», το οποίο αφορά  τη στήριξη Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα. Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 εθελοντές εργαζόμενοι της ΙΚΕΑ προχώρησαν στον εξοπλισμό και την ανακαίνιση του παιδικού σταθμού Κορινού του Δήμου Κατερίνης, που φιλοξενεί 43 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4,5 χρονών.