2017
Παιδικός Σταθμός Κορινού, Κατερίνη

Το 2017 η ΙΚΕΑ, του Ομίλου FOURLIS, ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό ενός ακόμη παιδικού σταθμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS «Σταθμοί Χαράς», το οποίο υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου εθελοντές εργαζόμενοι της ΙΚΕΑ προχώρησαν στον εξοπλισμό και την ανακαίνιση του παιδικού σταθμού Κορινού του Δήμου Κατερίνης, όπου φιλοξενούνται περίπου 43 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4,5 χρονών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδανικό τόσο για εκείνα όσο και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.