2017
Παιδικός Σταθμός, Αλμυρός Βόλου

Το 2017 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού του Δήμου Αλμυρού στον Βόλο. Ο χώρος διαθέτει πλέον όλο τον απαραίτητο και ασφαλή εξοπλισμό για τη φιλοξενία και τις δραστηριότητες 50 περίπου παιδιών ηλικίας 2,5 έως 4 ετών που φιλοξενούνται στον σταθμό και των παιδαγωγών τους.