2017
Νέα Ιωνία Βόλου

Η IKEA αναλαμβάνει τον εξοπλισμό ενός ακόμα βρεφονηπιακού σταθμού με τη δράση «Σταθμοί Χαράς», στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά το έργο συνεχίστηκε με τον σταθμό Νέας Ιωνίας Βόλου. Ανακαινίζοντας τον χώρο, παιδαγωγοί και παιδιά μπορούν πλέον να περνούν ποιοτικό χρόνο σε ένα ζεστό περιβάλλον, ικανό να «φιλοξενήσει» κάθε δημιουργική ιδέα 50 παιδιών, ηλικίας 2,5 έως 4 ετών.  
Συνολικά, ανακαινίστηκαν 82m2. Η ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS συνεχίζει να προσφέρει στήριξη εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, προωθώντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και στο χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.