2017
Βρεφονηπιακός Σταθμός, Μαρκόπουλο Αττικής

Το 2017 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Μαρκόπουλου στην Αττική. Οι αίθουσες διαθέτουν πλέον όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη φιλοξενία και τις δραστηριότητες 60 περίπου παιδιών ηλικίας 2,5 έως 5 ετών και των παιδαγωγών τους.