2017
Χρυσοβίτσα

Η ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί, συνεχίζει να προσφέρει στήριξη εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, προωθώντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και στο χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Με στόχο τη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής για όλους, πραγματοποιεί παρεμβάσεις σε όλη την Ελλάδα με επίκεντρο τις υποδομές και τη γνώση και αποδέκτες τα παιδιά και τους νέους.  Έτσι, ο παιδικός σταθμός Χρυσοβίτσας ανακαινίσθηκε και τα παιδιά μπορούν πλέον να περνούν ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές σε ένα ζεστό περιβάλλον. Στο σύνολο, εξοπλίστηκαν  94m2, ενώ οι αίθουσες πλέον διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις δραστηριότητες 18 παιδιών, ηλικίας 2 έως 5 ετών.