2017
Παιδικός Σταθμός Χρυσοβίτσας, Μέτσοβο

Το 2017 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου. Πλέον τα περίπου 18 παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών και οι παιδαγωγοί τους μπορούν να περνούν ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές σε ένα ζεστό περιβάλλον που διαθέτει όλο τον απαραίτητο για τις δραστηριότητές τους εξοπλισμό.