2016
Παιδικός Σταθμός, Σύρος

Το 2016, η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Σύρου. Μέσω της ενέργειας αυτής, τα παιδιά και οι παιδαγωγοί τους μπορούν πλέον να περνούν όμορφες καθημερινές στιγμές σε ένα χώρο που διαθέτει όλο τον απαραίτητο, λειτουργικό και ασφαλή εξοπλισμό.