2017
ΧΑΝΘ

Στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS που υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, η ΙΚΕΑ, ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του Παιδικού Σταθμού της ΧΑΝΘ. Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του παιδικού ονείρου και η δημιουργία καλύτερης καθημερινότητας για τα παιδιά.