2016
Παιδικός Σταθμός ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη

Το 2016 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού της ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη, διαμορφώνοντας έναν χώρο σύγχρονο, ασφαλή και ιδανικό για τα παιδιά και τους δασκάλους τους.