2017
Παιδικός Σταθμός, Νέας Κρήνης Καλαμαριά

Το 2017  η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Νέας Κρήνης Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε η ΙΚΕΑ ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 53 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 5,5 ετών που φιλοξενούνται σε αυτόν και τους παιδαγωγούς τους.