2017
Παιδικός Σταθμός, Κρύα Βρύση Πέλλας

Το 2017 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Κρύας Βρύσης  του Δήμου Πέλλας. Με τα προϊόντα που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε ένα χώρο ιδανικό και ασφαλή όπου τα περίπου 35 παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, που φιλοξενούνται στον σταθμό και οι παιδαγωγοί τους θα μπορούν να περνούν ευχάριστες καθημερινές στιγμές που θα τους χαρίζουν έμπνευση.