2017
Παιδικός Σταθμός Ερμούπολη – Σύρος

Το 2017 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού της Ερμούπολης στο Δήμο Σύρου. Οι αίθουσες διαθέτουν πλέον όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη φιλοξενία και τις δραστηριότητες 25 περίπου παιδιών ηλικίας 2,5 έως 4 ετών και των παιδαγωγών τους.