2018
Ά Παιδικός Σταθμός ΚΕΠΑ Ηρακλείου Κρήτης

Η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του Ά παιδικού σταθμού ΚΕΠΑ Ηρακλείου Κρήτης. Ανακαινίζοντας τον χώρο και προσφέροντας όλα τα απαραίτητα είδη, η ΙΚΕΑ δημιούργησε τις συνθήκες ώστε οι παιδαγωγοί και τα περίπου 100 παιδιά ηλικίας 1,5 έως 4 ετών να μπορούν πλέον να περνούν ποιοτικό χρόνο σε ένα ζεστό περιβάλλον, ικανό να τα εμπνεύσει.