2017
Παιδικός Σταθμός Χωριό Βήσσας, Ποσειδωνία

Το 2017 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, στο χωριό Βήσσα στην Ποσειδωνία. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 25 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4 ετών και τους παιδαγωγούς τους, που φιλοξενούνται σε αυτόν.