2018
Παιδικός Σταθμός Ωραιόκαστρου

Το 2018 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Ωραιοκάστρου. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε η ΙΚΕΑ ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 25 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 5 ετών που φιλοξενούνται σε αυτόν και τους παιδαγωγούς τους.