2015
Βρεφονηπιακός Σταθμός Χαριλάου Θεσσαλονίκη

Το 2015 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του βρεφονηπιακού σταθμού Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 50 παιδιά ηλικίας 9 μηνών έως 5 ετών και τους παιδαγωγούς τους, που φιλοξενούνται σε αυτόν.