2018
Βρεφονηπιακός Σταθμός Λένορμαν

Το 2018 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του βρεφονηπιακού σταθμού Λένορμαν. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 46 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 2,5 ετών και τους παιδαγωγούς τους, που φιλοξενούνται σε αυτόν.