2018
Βρεφικός Σταθμός Νέας Περάμου

Το 2018 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του δημοτικού βρεφικού σταθμού Νέας Περάμου. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 120 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 5 ετών και τους παιδαγωγούς τους, που φιλοξενούνται σε αυτόν.