2018
Παιδικός Σταθμός Κολυμβαρίου

Tο 2018 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Κολυμβαρίου. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 44 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4 ετών και τους παιδαγωγούς τους, που φιλοξενούνται σε αυτόν.