2018
Ά Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Σπάτων

Το Σεπτέμβρη του 2018 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση Ά Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σπάτων. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 24 παιδιά ηλικίας 14 έως 30 μηνών και τους παιδαγωγούς τους, που φιλοξενούνται σε αυτόν.