2018
1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Σπάρτης

Το 2018 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του 1oy παιδικού σταθμού Δήμου Σπάρτης. Με τον εξοπλισμό που προσέφερε, ο σταθμός μετατράπηκε σε έναν χώρο όμορφο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 15 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 3,5 ετών και τους παιδαγωγούς τους, που φιλοξενούνται σε αυτόν.