Η IKEA στην έκθεση HO.RE.CA. 2018

 

Δείτε το περίπτερό μας στη 13η έκθεση HO.RE.CA και πάρτε περισσότερες ιδέες