Kitchen appliances

aporrofitires-kai-filtra-gia-aporrofitira

Extractor hood & filters

psugeia-kai-katapsuktes

Fridges & freezers

proiodakouzinailektrikes-suskeues-kouzinasesties-kouzinas

Hobs

pludiria-piaton

Dishwashers

fournoi-mikrokumaton

Microwave ovens

fournoi-kouzinas

Ovens

96 Products
Per: 20
  • 20
  • 40
MATTRADITION, microwave oven, 104.117.70

MATTRADITION

microwave oven

104.117.70

€ 329,00
1645 reward points
NYTTIG, connecting strip for duo hob, 201.722.98

NYTTIG

connecting strip for duo hob

201.722.98

€ 12,00
60 reward points
SMAKLIG, induction hob, 202.228.30

SMAKLIG

induction hob

202.228.30

€ 499,00
2495 reward points
FORKYLD, integrated fridge with freezer compart, 203.421.73

FORKYLD

integrated fridge with freezer compart

203.421.73

€ 429,00
2145 reward points
LAGAN, wall mounted extractor hood, 203.889.67

LAGAN

wall mounted extractor hood

203.889.67

€ 75,00
375 reward points
OMNEJD, ceiling-mounted extractor hood, 203.889.86

OMNEJD

ceiling-mounted extractor hood

203.889.86

€ 849,00
4245 reward points
GORLIG, oven, 204.117.03

GORLIG

oven

204.117.03

€ 249,00
1245 reward points
SMAKSAK, microwave combi with forced air, 204.117.60

SMAKSAK

microwave combi with forced air

204.117.60

€ 599,00
2995 reward points
MOJLIG, induction hob, 302.371.38

MOJLIG

induction hob

302.371.38

€ 259,00
1295 reward points
TREVLIG, induction hob, 302.916.15

TREVLIG

induction hob

302.916.15

€ 279,00
1395 reward points
HYGIENISK, integrated dishwasher, 303.319.37

HYGIENISK

integrated dishwasher

303.319.37

€ 699,00
3495 reward points
MATMASSIG, induction hob, 303.688.22

MATMASSIG

induction hob

303.688.22

€ 299,00
1495 reward points
FOLJANDE, wall mounted extractor hood, 303.889.62

FOLJANDE

wall mounted extractor hood

303.889.62

€ 549,00
2745 reward points
SMAKSAK, forced air oven, 304.116.89

SMAKSAK

forced air oven

304.116.89

€ 549,00
2745 reward points
MATTRADITION, forced air oven, 304.117.26

MATTRADITION

forced air oven

304.117.26

€ 339,00
1695 reward points
MATTRADITION, microwave oven, 304.117.69

MATTRADITION

microwave oven

304.117.69

€ 329,00
1645 reward points
OTROLIG, induction hob with flexible zones, 403.039.34

OTROLIG

induction hob with flexible zones

403.039.34

€ 549,00
2745 reward points
MATALSKARE, forced air oven, 403.687.65

MATALSKARE

forced air oven

403.687.65

€ 339,00
1695 reward points
MATALSKARE, microwave oven, 403.687.70

MATALSKARE

microwave oven

403.687.70

€ 299,00
1495 reward points
SVAVANDE, ceiling-mounted extractor hood, 403.890.89

SVAVANDE

ceiling-mounted extractor hood

403.890.89

€ 699,00
3495 reward points