Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.
Όροι και προϋποθέσεις

• Η χρέωση της υπηρεσίας είναι 200€ ανά δωμάτιο διάστασης μέχρι 50m2.  Για δωμάτια άνω των 50m2 ισχύει επιπλέον χρέωση, 4€ ανά m2 . Υπολογίζεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε στην ηλεκτρονική φόρμα. Οι τελικές διαστάσεις επιβεβαιώνονται από τον εξειδικευμένο συνεργάτη μας που επισκέπτεται τον χώρο σας για τη μέτρηση. Σε περίπτωση που η τελική μέτρηση υπερβαίνει τα τετραγωνικά μέτρα (m2 ) που είχατε καταχωρήσει, επιβαρύνεστε με τη διαφορά και η εξόφληση γίνεται κατά το πρώτο ραντεβού σας στο κατάστημα.  Η χρέωση αυτή δεν επιστρέφεται.

• Η χρέωση της υπηρεσίας αφαιρείται από την τελική αξία των επίπλων της ολοκληρωμένης πρότασης που έχετε λάβει για το συγκεκριμένο δωμάτιο/δωμάτια, κατά την έκδοση του παραστατικού αγοράς με τη μορφή έκπτωσης:
Η αξία των  επίπλων θα πρέπει να είναι άνω των 750€ (τελική αξία πληρωμής αφαιρουμένων οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή εκπτώσεων).
Η έκπτωση ισχύει εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της πρότασης επίπλωσης κατά το δεύτερο ραντεβού στο κατάστημα.

• Σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη πριν την ολοκλήρωση των ραντεβού (με τον Σύμβουλο επίπλωσης ή/και τον εξειδικευμένο τεχνικό της συνεργαζόμενης εταιρείας Service one), είναι δυνατή η επιστροφή του αντιτίμου της υπηρεσίας με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική εξόφλησή της (Paypal / χρεωστική ή πιστωτική κάρτα).

• Σε περίπτωση αλλαγής γνώμης μετά την ολοκλήρωση των ραντεβού για μέτρηση, η αξία της υπηρεσίας δεν επιστρέφεται.

• Για την πραγματοποίηση του πρώτου ραντεβού της υπηρεσίας είναι απαραίτητο να προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο σας από εξειδικευμένο τεχνικό της συνεργαζόμενης εταιρείας εγκατάστασης, ώστε να ολοκληρωθεί η μέτρηση και λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών των χώρων που θα εφαρμοστούν οι συμβουλές επίπλωσης. Το ραντεβού ορίζεται κατά την επικοινωνία του συμβούλου επίπλωσης πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν το ραντεβού που επιλέξατε.

• Η υπηρεσία περιλαμβάνει ένα ραντεβού στον χώρο σας για μέτρηση και δύο ραντεβού με τον σύμβουλο επίπλωσης στο κατάστημα. Στο τελευταίο ραντεβού σας παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρόταση επίπλωσης και σας δίνει μία οικονομική προσφορά για τα προϊόντα που επιλέξατε.

• Η διάρκεια του πρώτου ραντεβού είναι έως μία (1) ώρα και του δεύτερου ραντεβού έως δύο (2) ώρες. Κάθε επιπλέον ώρα χρεώνεται με 50 € τα οποία δεν επιστρέφονται.

• Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ραντεβού, ο πελάτης μπορεί να ενημερώσει τον Σύμβουλο επίπλωσης εντός 20 ημερολογιακών ημερών για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμεί να κάνει στην προτεινόμενη λίστα αγορών. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο αντίστοιχο e-mail επικοινωνίας του Συμβούλου επίπλωσης του επιλεγμένου καταστήματος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στο βασικό σχέδιο ορίζεται νέο ραντεβού στο κατάστημα με χρέωση 50€ ανά ώρα τα οποία δεν επιστρέφονται.

• Η πληρωμή της υπηρεσίας συμβούλου επίπλωσης είναι δυνατή μόνο μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και Paypal και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την επίσκεψη του τεχνικού εγκατάστασης στο χώρο σας για τη μέτρηση και λήψη φωτογραφιών.

• Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά κατοικίες που βρίσκονται εντός της ζώνης 1 κάθε καταστήματος ΙΚΕΑ. Δείτε αναλυτικά τους ΤΚ της ζώνης κάλυψης εδώ.

• Η συλλογή των προϊόντων και ο προγραμματισμός των ραντεβού για μεταφορά και συναρμολόγηση γίνονται από τον σύμβουλο επίπλωσης. Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στο κατάστημα ή με τραπεζική κατάθεση. Επιπλέον ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος του προνομιακού προγράμματος ΙΚΕΑ FAMILY. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

• Η εταιρεία με την επωνυμία HOUSEMARKET A.E. (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της στο πλαίσιο των συναλλαγών της με τον πελάτη για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ φροντίζει τα δεδομένα αυτά να είναι τα κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα δεδομένα των πελατών μας υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο, αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς τους οποίους η εταιρεία έχει κοινοποιήσει στον πελάτη. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα δεδομένα των πελατών της να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Αποδεχόμενοι τους όρους και προϋποθέσεις δηλώνετε ότι συναινείτε
A. στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της διαβίβασης τους από την εταιρεία HOUSEMARKET A.E. σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία για σκοπούς εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων προς εσάς ή την διευκόλυνση των αγορών σας (π.χ. για τη διαβίβαση των δεδομένων σας στην συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία ή το συνεργαζόμενο συνεργείο που συναρμολογεί ή εγκαθιστά τα έπιπλα ΙΚΕΑ)
B. στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της διαβίβασης τους από την εταιρεία HOUSEMARKET A.E. σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία τους για σκοπούς έρευνας ικανοποίησης πελατών. Ο πελάτης ειδικώς ενημερώνεται ότι δύναται να άρει τη συναίνεση του για κάθε μορφή επεξεργασίας με μεταγενέστερη δήλωση του. Επίσης ενημερώνεται για τα δικαιώματα του που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την ενημέρωση για τα δεδομένα του, για τη διόρθωση και επικαιροποίηση των δεδομένων του, για την απαίτηση διαγραφής τους («δικαίωμα στη λήθη»), για τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, για τη φορητότητα των δεδομένων του και για την εναντίωση του στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, με την επιφύλαξη της εταιρείας για την τήρηση νομικής της υποχρέωσης που επιβάλλει τη μη ικανοποίηση, ολική ή μερική, του δικαιώματος βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας.