Ο αριθμός της κάρτας σας αποτελείται από 13 ψηφία.

Έχεις νέα ΙΚΕΑ Family κάρτα;

Ενεργοποίηση κάρτας