Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα πιστότητας IKEA FAMILY έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 501, Εμπορικό Κέντρο Αεροδρομίου (στο εξής «HOUSEMARKET» ή «Εταιρεία»), απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες των καταστημάτων HOUSEMARKET A.E και αφορά την καταγραφή και ανάλυση των αγορών που κάνουν, ως μέλη του προγράμματος, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη της οικογένειάς τους. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών IKEA FAMILY είναι αφενός η επιβράβευση των πελατών της HOUSEMARKET A.E. που επιλέγουν την HOUSEMARKET A.E. για τις αγορές οικιακού εξοπλισμού που αφορούν αυτούς και την οικογένεια τους και αφετέρου η ανάλυση και έρευνα της αγοραστικής τάσης των πελατών  της (κατηγορίες προϊόντων που επιλέγονται,  επισκεψιμότητα,  είδος προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες, ανταπόκριση στις γενικές και εξειδικευμένες προσφορές κ.α.) προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση του πελατολογίου της HOUSEMARKET A.E και να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στην πελατειακή της βάση.

 

 1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
 • Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας HOUSEMARKET και ο κάτοχος της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.
 • Η παραλαβή και ενεργοποίηση της κάρτας, η οποία συνοδεύεται με δήλωση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου, γίνεται στα σημεία ΙΚΕΑ FAMILY εντός των καταστημάτων της HOUSEMARKET  Επιπλέον το μέλος έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την κάρτα του οnline στο www.ikea.gr/family επιλέγοντας το μενού ενεργοποίηση κάρτας.
 • Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στα καταστήματα της HOUSEMARKET  πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την Εταιρεία και γνωστοποιούνται στο μέλος.
 • Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την Εταιρεία. Υποχρέωση του μέλους προκειμένου να εξαργυρώσει πόντους είναι να έχει ενεργοποιηθεί η κάρτα του IKEA FAMILY και η επίδειξη της στο ταμείο του καταστήματος HOUSEMARKET.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το μέλος να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα της HOUSEMARKET και να συνδέσει στο λογαριασμό του την κάρτα IKEA FAMILY με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στο www.ikea.gr (όροι χρήσης e-shop). H κάρτα μέλους IKEA FAMILY πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη  συναλλαγή του μέλους  με χρήση της κάρτας του. Με το πέρας των 3 μηνών και εφόσον η κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί, η κάρτα μέλους ακυρώνεται και σβήνεται το σύνολο των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί.
 • Το μέλος δικαιούται 5 πόντους για κάθε 1€ αγορών, που εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις για αγορές στο δίκτυο καταστημάτων ΙΚΕΑ και στο ΙΚΕΑ e-shop. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαργύρωση πόντων στο ΙΚΕΑ e-shop είναι το μέλος να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα της HOUSEMARKET στο www.ikea.gr και να συνδέσει στο λογαριασμό του την κάρτα IKEA FAMILY με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται εκεί (όροι χρήσεις e-shop).  
 • Το μέλος δύναται να λάβει αντίστοιχο ποσό, προς τους πόντους του, έκπτωσης από μία κλίμακα εξαργύρωσης ανά συναλλαγή. Η προσφορά και εξαργύρωση πόντων στις αγορές από το ΙΚΕΑ e-shop θα υπολογίζονται στη σελίδα του καλαθιού αγορών και θα αποδίδονται ή αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση της τιμολόγησης.
 • Η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει το μέλος, θα μπορεί να τους εξαργυρώσει και να λάβει μόνο αντίστοιχο ποσό έκπτωσης στις αγορές του.
 • Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στο Δίκτυο των καταστημάτων της HOUSEMARKET  στην Ελλάδα.
 • Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει προϊόν από συναλλαγή που εμπεριέχει εξαργύρωση πόντων, οι πόντοι που αφαιρέθηκαν από την εξαργύρωση δε δύναται να επιστραφούν στην κάρτα του μέλους με την επιστροφή του προϊόντος.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 • Η HOUSEMARKET έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
 • Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων IKEA FAMILY βρίσκεται σε ισχύ. Η HOUSEMARKET διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια και δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανταμοιβής, του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών καθώς και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει οποτεδήποτε γενικά το πρόγραμμα προνομίων IKEA FAMILY. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτησή του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της ή στο διαδικτυακό τόπο (website) αυτής (www.ikea.gr). Το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Εταιρείας γι αυτές τις αλλαγές ή την παύση του προγράμματος IKEA FAMILY, αφού ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της HOUSEMARKET A.E. .
 • Εάν τα μέλη δεν έχουν εξαργυρώσει τους πόντους τους εντός 24 μηνών από την τελευταία τους συναλλαγή με την ενεργοποιημένη κάρτα τους, τότε η HOUSEMARKET διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το σύνολο αυτών των πόντων. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης της κάρτας και των συναλλαγών με τα μέλη της η HOUSEMARKET θα επικοινωνεί στα μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους ισχύοντες πόντους τους καθώς και την ημερομηνία λήξης τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους ή/και  με γραπτό μήνυμα (sms/viber) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει.  Το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη των πόντων το μέλος θα ενημερώνεται σχετικά μέσω email ή γραπτού μηνύματος στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, που έχει δηλώσει ως τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Η HOUSEMARKET διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας IKEA FAMILY ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι διαγράφονται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.
 • Σε περίπτωση αιτήματος του μέλους για διαγραφή από το πρόγραμμα επιβράβευσης IKEA FAMILY, η HOUSEMARKET A.E. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για 30 ημέρες από την ανάκληση της συμμετοχής του, για τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων της.
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας για χρονικό διάστημα άνω των τεσσάρων ετών (4), η κάρτα θα απενεργοποιείται και τα προσωπικά στοιχεία των μελών θα διαγράφονται. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης της κάρτας και των συναλλαγών με τα μέλη της η HOUSEMARKET A.E. θα επικοινωνεί στα μέλη της τρεις (3) μήνες πριν, την ημερομηνία απενεργοποίησης της κάρτας με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει.
  Σε περίπτωση που τα μέλη διατηρούν λογαριασμό στο ΙΚΕΑ e-shop και έχουν συνδέσει την IKEA FAMILY κάρτα με την διαδικασία που περιγράφεται στο www.ikea.gr (όροι χρήσης e-shop), η ΙΚΕΑ FAMILY κάρτα θα απενεργοποιείται και τα προσωπικά στοιχεία του μέλους θα διατηρούνται στο ΙΚΕΑ e-shop χωρίς να διαγράφονται.  
 • Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, μόνο στα καταστήματα της HOUSEMARKET και να ενεργοποιηθεί στα σημεία IKEA FAMILY ή online στο www.ikea.gr/family/.

 1. ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣIKEA FAMILY
 • Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων ως άνω πόντων είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στο ποσό της έκπτωσης που επιλέχθηκε από αυτόν. Προς τούτο, το μέλος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Η εξαργύρωση πόντων στις αγορές από το ΙΚΕΑ e-shop θα υπολογίζεται στη σελίδα του καλαθιού αγορών και θα αποδίδεται μετά την ολοκλήρωση της τιμολόγησης. Το μέλος δεν δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
 • Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσόν της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα.
 • Το μέλος μπορεί να πάρει το ποσό της έκπτωσης που θα επιλέξει από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της HOUSEMARKET A.E. συμπεριλαμβανομένου του e-shop, ζητώντας να εξαργυρώσει τους αντίστοιχους πόντους. Από την εξαργύρωση εξαιρούνται οι υπηρεσίες.
 • Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε έκπτωση, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Η έκπτωση ισχύει μόνο για αγορές προϊόντων από το Δίκτυο Καταστημάτων της HOUSEMARKET A.E. (συμπεριλαμβανομένου του e-shop). Εξαιρούνται οι υπηρεσίες. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούστε την έκπτωση πρέπει να κάνετε αγορές ίσης και μεγαλύτερης αξίας αυτής. Διευκρινίζεται ότι η HOUSEMARKET A.Eδιατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει το μέλος.
 • Σε περίπτωση που η ενεργοποιημένη πλαστική Κάρτα με συμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία του μέλους της, έχει φθαρεί ή καταστραφεί, οι πόντοι που θα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τη δήλωση του αντίστοιχου συμβάντος μεταφέρονται στην καινούργια Κάρτα του μέλους που θα παραλάβει και ενεργοποιήσει στα καταστήματα ΙΚΕΑ. Σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί ή απολεσθεί, πρέπει αμέσως να δηλωθεί η εξαφάνισή της. Πόντοι που τυχόν έχουν εξαργυρωθεί μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισης δεν αντικαθίσταται.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Νομική Βάση Επεξεργασίας, Ενημέρωση και Επικαιροποίηση Δεδομένων

H εταιρεία με την επωνυμία «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Κτίριο 501, Εμπορικό Κέντρο Αεροδρομίου) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του μέλους και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στους ιστοχώρους της και στα καταστήματά της.

 Η HOUSEMARKET A.E. ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

 4.1.α. Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών της κάρτας IKEA FAMILY όπως περιγράφεται κατωτέρω, στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης:  Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της κάρτας IKEA FAMILY δηλαδή η επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του και η έρευνα και ανάλυση της αγοραστικής τάσης των πελατών μας είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο σχήμα και η καταγραφή των δεδομένων των συναλλαγών του.
 • Η HOUSEMARKET διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στο πρόγραμμα πιστότητας IKEA FAMILY για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και εφόσον το μέλος δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.
 • Έννομα συμφέροντα:  Κάποιας μορφής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών τηςHOUSEMARKET A.E. (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης της κάρτας του μέλους καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της HOUSEMARKET A.E.
 • Συγκατάθεση – συναίνεση:  Το μέλος καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του μέλους με σκοπό την αποστολή σε αυτό εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της HOUSEMARKET A.E. ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την HOUSEMARKET A.E. που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.

 

4.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων  και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην HOUSEMARKET:

 • τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης που έχει δηλώσει, τηλεφωνικά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  ή online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο www.ikea.gr/family.
 • τυχόν αλλαγή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό IKEA FAMILY με κωδικό επιβεβαίωσης online ή  με γραπτή αίτηση στα καταστήματα της HOUSEMARKET A.E..  Δεδομένου ότι ο αριθμός του κινητού του δύναται να αποτελέσει όνομα εισόδου στον προσωπικό του λογαριασμό IKEA FAMILY (www.ikea.gr/family) και γενικά ταυτοποίησης του μέλους η  HOUSEMARKETA.E. δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη ενημέρωσης για την αλλαγή του κινητού.

  

4.2. Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα Μελών

α. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Η HOUSEMARKET A.E. θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του μέλους, όπως αυτά δηλώνονται από το ίδιο στην σχετική αίτηση του ή επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του προγράμματος IKEA FAMILY.

 

β. ίδος Προσωπικών Δεδομένων: Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε μέλος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα IKEA FAMILY είναι τα εξής:

 

 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού τηλέφωνου, κατάστημα προτίμησης, αριθμός παιδιών στην οικογένεια.
 • ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:  Έτος γέννησης μέλους, έτος γέννησης παιδιών (εφόσον υπάρχουν), ηλεκτρονική Διεύθυνση (email)

 

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η HOUSEMARKET ανά σκοπό επεξεργασίας  είναι τα εξής:

 • Για την εκτέλεση της σύμβασης (ήτοι για την συλλογή πόντων και την επιβράβευση του μέλους με πόντους και προνόμια από τις αγορές του, την διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών της και την έρευνα και ανάλυση των γενικών αγοραστικών τάσεων της πελατειακής της βάσης) του προγράμματος επιβράβευσης IKEA FAMILY τα δεδομένα που δύναται να επεξεργάζεται η HOUSEMARKET A.E. είναι:
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Αριθμός κινητού τηλέφωνου
 • Κατάστημα προτίμησης
 • Αριθμός παιδιών στην οικογένεια
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά
 • Αριθμός συναλλαγών
 • Έτη παραμονής στο πρόγραμμα
 • Προϊόντα που έχει αγοράσει
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( email)
 • Για ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του μέλους με σκοπό την αποστολή σε αυτό εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της HOUSEMARKET A.E. ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε το μέλος να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την HOUSEMARKET A.E. που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του, η HOUSEMARKET A.E. θα επεξεργάζεται επιπροσθέτως τα κατωτέρω δεδομένα για το μέλος:  
 • Συχνότητα επισκέψεων
 • Δημογραφικά στοιχεία (Διεύθυνση, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός παιδιών, ηλικία μέλους και παιδιών, κατάστημα προτίμησης)
 • Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες
 • Κανάλι μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η αγορά  
 • Ανταπόκριση στα μέσα επικοινωνίας
 • Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε κατά την αγορά
 • Αριθμός συναλλαγών
 • Προϊόντα που έχει αγοράσει
 • Έτη παραμονής στο πρόγραμμα

 

 • Το μέλος ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύναται να τύχουν επεξεργασίας από την HOUSEMARKETA.E. ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και εννόμων συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις ενώπιον διοικητικών ή Δικαστικών αρχών.

 

 • Το μέλος ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία της HOUSEMARKET A.E. με το μέλος στα πλαίσια του ν. 3471/2006 επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτό έχει δηλώσει. Επίσης, όταν αποστέλλονται μέσωSMS/viber/email κλπ στο μέλος ενημερώσεις για αλλαγές των όρων του προγράμματος ανταμοιβής IKEA FAMILY με υπερσύνδεσμο (link), είναι δυνατό να καταγράφεται η IP διεύθυνση της ηλεκτρονικής του συσκευής (κινητό, tablet, υπολογιστής κλπ) του κινητού για την απόδειξη ότι το μέλος έχει λάβει την ενημέρωση.

 

γ.      Αποδέκτες Δεδομένων:  Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:

 1. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της HOUSEMARKET A.E.
 2. Οι φορολογικές κλπ ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
 3. Η εταιρεία με την επωνυμία «QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY Α.Ε.», η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM και η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα δεδομένα των μελών ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της HOUSEMARKET A.E. και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές της ή/και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρέχει στο μέλλον στην HOUSEMARKET A.E. τις ίδιες υπηρεσίες σε αντικατάσταση ή σε συνεργασία με την ως άνω εταιρεία.
 4. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου και ανάλυσης δεδομένων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των μελών.

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοί της και προστηθέντες της HOUSEMARKET A.E. συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

δ.      Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε μέλος, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η HOUSEMARKET A.E.,
 2. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
 3. το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
 4. το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
 5. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.

 

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί να ασκήσει ως εξής:

 

Για το δικαίωμα/υποχρέωση πρόσβασης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα:

 • μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο www.ikea.gr/family στο menu «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων».
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ΙΚΕΑFAMILY@ikea.gr ή dpo@fourlis.gr 
 • με γραπτή επιστολή στην HOUSEMARKET A.E. (Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι - Υπόψη DPO)

 

Για το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η HOUSEMARKET παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα IKEA FAMILY να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο μορφότυπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΚΕΑFAMILY@ikea.gr  ήdpo@fourlis.gr ή γραπτή επιστολή στην HOUSEMARKET (Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι - Υπόψη DPO).

 

Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε και για οιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων εκτελείται με βάση τη συγκατάθεση του,  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να γίνει είτε μέσα από τον προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό στη ιστοσελίδα  www.ikea.gr/family και στο menu «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων», είτε αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην HOUSEMARKET A.E. στη Διεύθυνση Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι (Υπόψη DPO), είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) IKEAFAMILY@ikea.gr ή dpo@fourlis.gr.

 

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η HOUSEMARKET A.E. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της.

 

Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα IKEA FAMILY μπορεί να γίνει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΚΕΑFAMILY@ikea.gr ή dpo@fourlis.gr ή με γραπτή επιστολή στην HOUSEMARKET A.E. (Παπανικολή 4, 15232, Χαλάνδρι - Υπόψη DPO).

 

 

ε.      Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η HOUSEMARKET έως ότου το μέλος καταργήσει την κάρτα IKEA FAMILY ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσης του. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την HOUSEMARKET καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την HOUSEMARKET και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

στ.   Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Το μέλος ενημερώνεται ότι η HOUSEMARKET A.E. δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της κάρτας μέλους IKEA FAMILY.

 

ζ. Υποχρέωση Διαφάνειας: Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους το μέλος δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της HOUSEMARKET A.E. (Data Protection Officer) στο emaildpo@fourlis.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 210 6293011 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από την απάντηση του ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ).

 

η. Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα προστασίας: Η HOUSEMARKET A.E. οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της  / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα  κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά. Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η HOUSEMARKET οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της  / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από τον νόμο.

 

Η HOUSEMARKET δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεσή του.