Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Όροι Παιχνιδιoύ για εγγραμμένα μέλη IKEA Family

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HOUSEMARKET AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», κτήριο 501, 19002 Παιανία, (στο εξής «ο Διοργανωτής» ή «HOUSEMARKET») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (περαιτέρω o «Διαγωνισμός») με δώρο 1.750 πόντους, αξίας 5€ στην ΙΚΕΑ Family κάρτα τους.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι έχουν όλα τα υπάρχοντα αλλά και νέα μέλη του ΙΚΕΑ Family για το διάστημα διεξαγωγής του από 26/04/2021 έως και 30/04/2021 (ξεκινάει 26/04 και ώρα 10.00 και λήγει 30/04 και ώρα 23.59).
 3. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της HOUSEMARKET, όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 4. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του site του Διοργανωτή στα μέλη του ΙΚΕΑ Family, και η υποβολή της απάντησης και συμμετοχής σε αυτόν γίνεται στην σελίδα https://www.ikea.gr/paihnidi-ikea-easter/ .
 5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 26/04/2021, ώρα 10:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Παρασκευή 30/04/2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών. Νικητής θεωρείται αυτός που θα βρει όλες τις κρυμμένες σημάνσεις με τις 7 πασχαλιτσες μέσα στο χώρο του Virtual Walkthrough και θα συμπληρώσει τα στοιχεία της ΙΚΕΑ Family κάρτας, στην ηλεκτρονική φόρμα της ιστοσελίδας https://www.ikea.gr/paihnidi-ikea-easter/.
 6. Η απόκτηση του δώρου προϋποθέτει την εγγραφή μέλους στο ΙΚΕΑ Family πρόγραμμα επιβράβευσης μελών. Kάθε ΙΚΕΑ Family μέλος θα μπορεί να κερδίζει ένα μόνο δώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών του που δύναται να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική φόρμα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.
 7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Διοργανωτής. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.
 8. Όσοι χρήστες βρουν επιτυχώς τις κρυμμένες πασχαλίτσες, μέσω της παραπάνω διαδικασίας, θα αποκτούν 1.750 πόντους, αξίας 5€, που θα πιστώνονται στον ΙΚΕΑ Family λογαριασμό τους στις 07/05/2021 και θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε αγορές, εφόσον δημιουργήσουν λογαριασμό στο e-shop και συνδέσουν την κάρτα τους. Οι κερδισμένοι πόντοι θα μπορούν να εξαργυρωθούν σε αγορές, μέχρι και τις 7/07/2021.
 9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου του διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στη σελίδα www.ikea.gr κατά την απόλυτη κρίση του καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό.
 10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας.
 11. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.
 12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.
 13. Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα (αριθμός ΙΚΕΑ Family κάρτας ή αριθμός κινητού) θα χρησιμοποιηθούν από την HOUSEMARKET, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για την πραγματοποίηση της αποστολής του δώρου και θα τα διατηρεί μέχρι αυτή να υλοποιηθεί. Στα δεδομένα αυτά έχει πρόσβαση και τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) η οποία παρέχει υπηρεσίες CRM στην HOUSEMARKET σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές της.
 14. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κάθε Συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την HOUSEMARKET ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στην HOUSEMARKET για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) την, υπό προϋποθέσεις, μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) τον, υπό προϋποθέσεις, περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη. Η άσκηση κάποιων από τα δικαιώματα αυτά μετά την συμμετοχή δύναται να σημαίνει την ακύρωση της συμμετοχής (π.χ. το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας ή ανάκληση της συγκατάθεσης). Για περισσότερες πληροφορίες οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διοργανωτή στο dpo@fourlis.gr
 15. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε ειδική καρτέλα (tab) της ιστοσελίδας της HOUSEMARKET (https://www.ikea.gr/paihnidi-ikea-easter/oroi-paihnidiou-gia-eggrammena-meli-ikea-family/).
  Όροι και προϋποθέσεις του ΙΚΕΑ Family υπάρχουν αναλυτικά στο https://www.ikea.gr/ikea-family/ .
 16. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.