Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

Νέα ενεργειακή ετικέτα

Από την 1η Μαρτίου 2021 η νέα ενεργειακή ετικέτα βρίσκεται στα καταστήματά μας. Με νέα κλίμακα ενεργειακής απόδοσης από Α έως G με κωδικό QR, η νέα ετικέτα παρέχει περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες για ένα προϊόν.

Γιατί νέα ετικέτα

Το τρέχον σύστημα ενεργειακής σήμανσης συσκευών, όπου γίνεται χρήση της κλίμακας A έως D δεν είναι πια τόσο αποτελεσματικό. Η κλίμακα περιλαμβάνει πολλές τάξεις « » και δεν είναι πια τόσο ξεκάθαρη, ενώ η πλειοψηφία των προϊόντων κατατάσσεται ήδη στις 2-3 υψηλότερες τάξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να ξεχωρίσετε τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Η κλίμακα A-G σας βοηθάει στη σύγκριση των προϊόντων.

Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της νέας και της παλαιάς ετικέτας.

Τι αλλάζει

  • Μία κοινή κλίμακα για τα πλυντήρια πιάτων και τα ψυγεία/καταψύκτες/ψυγειοκαταψύκτες (Α – G), G η κλάση με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος και Α η κλάση με τη μικρότερη κατανάλωση
  • Δεν υπάρχουν οι κατηγορίες Α /Α /Α
  • Εισαγωγή του κώδικα QR όπου με τη σάρωση του μπορούμε να βρούμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο του προϊόντος όπως δεδομένα σχετικά με τις διαστάσεις, τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τα αποτελέσματα δοκιμών, ανάλογα με τη συσκευή και να έχουμε πρόσβαση στη σελίδα του προϊόντος στην πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL (ευρωπαϊκό μητρώο προϊόντων για την ενεργειακή επισήμανση)
  • Ξεκάθαρη εμφάνιση της κατανάλωσης ενέργειας του προϊόντος
  • Πιο σύγχρονα εικονίδια για την ενημέρωση των δυνατοτήτων του προϊόντος, όπως για παράδειγμα τη χωρητικότητα ή τη κατανάλωση νερού σε ένα πλυντήριο.

Οφέλη από την αλλαγή


Οικονομικά οφέλη
Με την επιλογή ενός προϊόντος που είναι κατά δύο μόνο τάξεις πιο ενεργειακά αποδοτικό από ένα άλλο (π.χ. από E σε C στο νέο σύστημα αξιολόγησης) μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα.
  • 110 € σε 10 χρόνια στα ψυγεία, 50€ σε 10 χρόνια στα πλυντήρια πιάτων*
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή ετικέτα προωθεί συνεχώς την τεχνολογική ανάπτυξη των ενεργειακά αποδοτικών οικιακών συσκευών. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε 38,1 TWh/έτος που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας.*

Περιβαλλοντικά οφέλη
Η επιλογή ενός προϊόντος που είναι κατά δύο μόνο τάξεις πιο ενεργειακά αποδοτικό από ένα άλλο (π.χ. από E σε C στο νέο σύστημα αξιολόγησης) μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO2
  • κατά 40 kg ετησίως που ισοδυναμεί με τη φύτευση ή τη διάσωση μέχρι και 4 δένδρων ανά έτος για ψυγεία*
  • κατά 18 kg ετησίως που ισοδυναμεί με τη φύτευση ή τη διάσωση μέχρι και 2 δένδρων ανά έτος για πλυντήρια πιάτων*
*Πηγή: label2020.gr

Προϊόντα με τη νέα ενεργειακή ετικέτα